این شرکت فعالیت خود را در زمینة مهندسی معدن، مهندسی ژئوتکنیک و زمین‌شناسی از سال 1398/8/8 توسط گروهی از بازنشستگان شرکت آلومینای ایران آغاز کرد. سپس در سال ۱401 بعد از یک دهه تلاش مستمر تحت نام ”شرکت مهندسی مشاور ساختار محیط دی“ به فعالیت خود ادامه داد. این مهندسی مشاور با بیش از 72 پرسنل به شکل مستقیم و غیر مستقیم آماده انجام خدمات فنی و مهندسی می‌باشد.